Saša Buricová

Viaceré druhy dinosaurov vykazujú známky spoločenského správania. Jedným z hlavných aspektov sociálneho správania je komunikácia, ktorá je základom prežitia.