Hedviga Gutierrez

Hold všetkým homeoffisákom, ktorí si našli svoj systém a neprepadli prokrastinácií.