Alexandra Just

V čase pandémie sa stereotypy ovplyvňujúce životy žien nevytrácajú, naopak, zväčšujú sa do enormných rozmerov. Sú to väčšinou ženy, od ktorých sa očakáva starostlivosť o deti (ich celodenný program a vzdelávanie), domácnosť a aj plnenie pracovných povinností. Nehovoriac o všetkých zdravotných pracovníčkach, alebo slobodných matkách, ktoré sú v týchto časoch pod obrovským tlakom. Pomáhajme si teda viac a myslime aj na svoje psychické zdravie, ktoré v posledných mesiacoch tiež dostáva poriadne zabrať.